Vacature nr : v19.0044

Vacature nr : v19.0044

Lector Organizational Design & Change

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap (Mvo CvO) heeft tot doel met haar praktijkgerichte onderzoek nauw aan te sluiten bij de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Het centrum sluit aan bij de Noordelijke Innovatie Agenda waarin een aantal thema’s wordt benoemd: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital en Krachtig MKB. Daarnaast richt het onderzoek binnen de lectoraten zich op de speerpunten van de Hanzehogeschool: Healthy Ageing,

Lees meer overVacature nr : v19.0044[…]

Vacature nr : v19.0043

Vacature nr : v19.0043

Lector Gezonde Stad

Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. In het Kenniscentrum NoorderRuimte zijn de lectoraten Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen, Facility Management, Leefomgeving in Transitie, Ruimtelijke Transformaties en Vastgoed gebundeld. De lectoraten en lectoren van NoorderRuimte werken nauw samen en richten zich op vier thema’s: Aardbevingen, Duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn en Leefbaarheid. Deze thema’s sluiten aan bij de vraagtukken en opgaven die spelen in het Noorden.

Lees meer overVacature nr : v19.0043[…]

Vacature nr : v19.0040

Vacature nr : v19.0040

Liaison Officer Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS-NL)

UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken.
De UAS-NL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft.

Lees meer overVacature nr : v19.0040[…]

Vacature nr : v19.0041

Vacature nr : v19.0041

Facilitair medewerker

Het Facilitair Bedrijf (FB) is met zijn 200 medewerkers het meest veelzijdige organisatieonderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (HG). De kerntaak van het FB is de integrale ondersteuning van het onderwijs en onderzoek binnen de schools en de kenniscentra. Dit doet het FB door de levering van diensten en producten op het gebied van huisvesting, facilitaire voorzieningen, studentenvoorzieningen en inkoop. Deze voorzieningen vormen de basis voor het onderwijs en onderzoek van de HG en hieraan ontleent het FB zijn bestaansrecht namelijk het scheppen van randvoorwaarden voor studenten en medewerkers om hun taken uit te kunnen voeren.

Lees meer overVacature nr : v19.0041[…]

Vacature nr : v19.0027

Junior onderzoeker Cultuurparticipatie
Kenniscentrum Kunst & Samenleving
Rotterdam

Het kenniscentrum Kunst & Samenleving is een samenwerkingsverband van de Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva en het Prins Claus Conservatorium. Binnen het kenniscentrum werken drie lectoraten: ‘Image in Context’, ‘Art & Sustainability’, en ‘Lifelong learning in Music’. Onderdeel van laatstgenoemd lectoraat is de Onderzoeksgroep Kunsteducatie. Lector in de Onderzoeksgroep Kunsteducatie is prof. dr. Evert Bisschop Boele.

Lees meer overVacature nr : v19.0027[…]